Avís legal

En el present Avís Legal, l’Usuari, podrà trobar tota la informació relativa a les condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i el responsable de la pàgina web accessible a l’adreça URL www.ideasonora.com (d’aquí en endavant, el Lloc Web), que IDEA SONORA SL posa a disposició dels usuaris d’Internet.

L’ús del lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. En conseqüència, l’usuari del lloc web ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en que es proposi a utilitzar el lloc web, ja que el text podria patir modificacions a criteri del titular del lloc, o a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

1.- DADES DEL RESPONSABLE TITULAR DEL LLOC WEB

Nom del titular: IDEA SONORA SL
Domicili social: Carrer Vic 8 (local), 08006, Barcelona, Barcelona
C.I.F.: B64922891
Telèfon de contacte: 934910651
Adreça electrònica: idea@ideasonora.com

IDEA SONORA SL és el responsable del Lloc Web i es compromet a complir amb tots els requeriments nacionals i europeus que regulen l’ús de les dades personals dels usuaris.

Aquest Lloc Web garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals que s’ens proporcionin d’acord amb el disposat al “Reglamento General de Protección de Datos de Carácter Personal (UE) 2016/679” del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, en la “Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales”, així com en la “Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico 34/2002 de 11 de Julio (LSSI-CE)”.

2.- OBJECTE

El Lloc Web facilita als usuaris del mateix l’accés a informació i serveis prestats per IDEA SONORA SL a aquelles persones o organitzacions interessades en els mateixos.

L’accés i l’ús del Lloc Web atribueix la condició d’usuari del Lloc Web (en endavant, “Usuari”) i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal així com de les seves modificacions. La prestació del servei del Lloc Web té una duració limitada al moment en el que l’Usuari es trobi connectat al Lloc Web o a algun dels serveis que a través del mateix es faciliten. Per tant, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en que es proposi utilitzar el Lloc Web, ja que aquest i les seves condicions d’ús recollides en el present Avís Legal poden patir modificacions.

3.- ACCÉS I ÚS DE LA WEB

3.1.- Caràcter gratuït de l’accés i ús de la web. L’accés a la web té caràcter gratuït pels usuaris de la mateixa, excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris.

3.2.- Registre d’usuaris. Amb caràcter general l’accés i utilització de la web no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris de la mateixa.

3.3.- Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

En el cas dels menors de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors pel tractament de les seves dades personals.

En cap cas es recaptaran del menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d’aquests. Si ets menor de catorze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar els teus pares no has de registrar-te com a usuari.

En aquesta web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

4.- CONTINGUTS DE LA WEB

L’idioma utilitzat pel titular en el lloc web serà el català. IDEA SONORA SL no es responsabilitza de la no comprensió de l’idioma de la web per l’usuari, ni de les seves conseqüències.

IDEA SONORA SL podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar aquests dins de la web, com la forma en que s’accedeix a aquests, sense justificació alguna i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que els mateixos puguin ocasionar als usuaris.

Es prohibeix l’ús dels continguts de la web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització d’IDEA SONORA SL, ni remetre publicitat o informació valent-se dels serveis o informació que es posin a disposició dels usuaris, independentment de si l’ús és gratuït o no.

Els enllaços o hiperenllaços que incorporin tercers en les seves pàgines web, dirigides a aquesta web, seran per a l’obertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directa o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra d’aquell.

5.- MESURES DE SEGURETAT

Les dades personals comunicades per l’usuari podran ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a IDEA SONORA SL, assumint totes les mesures de caràcter tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteixin la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb l’establert en les normatives vigents en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

6.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Tant l’accés a la web com l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho duu a terme. IDEA SONORA SL no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogueren derivar-se de l’accés o ús. Tampoc es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:

  • la presència d’un virus en l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la web.
  • un mal funcionament del navegador.
  • i/o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.

IDEA SONORA SL no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hiperenllaços que s’incorporin a la web per a l’obertura d’altres. Tampoc garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als que pugui accedir l’usuari mitjançant aquests enllaços, ni del bon funcionament d’aquestes webs.

IDEA SONORA SL no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris a l’accedir a la seva web o bé a d’altres webs a les que s’hi hagi accedit mitjançant enllaços d’aquesta web.

7.- ÚS DE LA TECNOLOGIA “COOKIE”

El Lloc Web pot utilitzar cookies o tecnologies similars que es regiran per l’establert en la Política de Cookies, accessible en tot moment i respectant la confidencialitat i intimitat de l’usuari, essent part integrant del present Avís Legal.

8.- NAVEGACIÓ

Els servidors d’Internet poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, i d’altres dades que no poden ser utilitzats per identificar a l’usuari. La seva adreça IP s’emmagatzemarà en els logs d’accés de forma automàtica i amb la única finalitat de permetre el trànsit per Internet, essent necessari que el seu equip faciliti aquesta adreça IP quan navega per Internet perquè les comunicacions puguin realitzar-se. Així mateix, l’adreça IP podrà ser utilitzada per a confeccionar estadístiques, de manera anonimitzada, sobre el número de visitants d’aquesta web i la seva procedència, de forma totalment transparent a la seva navegació.

9.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’usuari coneix i accepta que tots els continguts i/o qualsevol altre element del lloc web són propietat de IDEA SONORA SL, i es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat del mateix i/o de tercers. Qualsevol ús de la web o dels seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular.

Està reservat exclusivament a IDEA SONORA SL, qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts de la web, pel que cap usuari podrà dur a terme aquestes accions sense l’autorització prèvia i per escrit d’aquell.

10.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

El present Avís Legal s’interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació espanyola. IDEA SONORA SL i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre jurisdicció que els pugui correspondre, es sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o ús de la web. En el cas de que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, IDEA SONORA SL i l’usuari, es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre jurisdicció, als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.